در دور سوم جام اتحادیه انگلیس تنها دو تیم لیگ برتری به مصاف یکدیگر رفتند. لستر صدرنشین لیگ برتر تا پایان هفته دوم، در خانه میزبان آرسنالی بود که بعد ا...

آنالیز فنی پیروزی آرسنال مقابل لسترسیتی در جام اتحادیه


در دور سوم جام اتحادیه انگلیس تنها دو تیم لیگ برتری به مصاف یکدیگر رفتند. لستر صدرنشین لیگ برتر تا پایان هفته دوم، در خانه میزبان آرسنالی بود که بعد ا...

مطالعه و ارسال نظر