آرسنال آماده فاز بعدی تمرینات است

آرسنال آماده فاز بعدی تمرینات است

مترجم:Moshtagh Laghaei 255

باشگاه آرسنال منتظر است دولت روز شنبه درباره کاهش محدودیت های قرنطینه بیانیه خود را صادر کند تا وارد فاز بعدی تمرینات خود شود. در حال حاضر اکثر بازیکنان تیم آرتتا از زمین های تمرین کالنی لندن  استفاده می کنند و تمرینات آمادگی جسمانی انجام می دهند. البته این تمرینات با محدودیت های زیاد صورت می گیرند تا فاصله بازیکنان با یک دیگر و تیم مربی گری حفظ شود.


به بازیکنان ساعت تمرین مشخص در روز داده شده و هر کدام فقط در یک زمین از یازده زمین کالنی می تواند تمرین کند. باشگاه برای بازیکنان برنامه روزانه تمرین آمادگی جسمانی طراحی کرده است. هیچ ساختمانی در کالنی باز نخواهد بود و بازیکنان باید مستقیم از محل پارکینگ خود به زمین تمرین بروند و بعد از تمام شدن کار مستقیم به پارکینگ بروند و با ماشین شخصی خود به خانه بازگردند.  


آرسنال اولین باشگاه لیگ جزیره است که با وجود بحران کرونا به بازیکنانش اجازه داده از زمین های تمرینی باشگاه استفاده کنند. به بازیکنان گفته شده که استفاده از زمین های تمرین اختیاری است اما اکثر آنها موافق با رفتن به کالنی هستند چون ترجیح می دهند در اطراف خانه خود و ملا عام تمرین نکنند.


باشگاه آرسنال ازنحوه اجرای این برنامه(که دو هفته است شروع شده) راضی است و در حال آماده سازی برای ورود به فاز بعدی تمرینات می باشد. منابع سایت گل می گویند آرسنال در حال حاضر برای فاز بعدی آماده است. البته برای این کار، دولت در پایان این هفته باید اعلام کند که چه زمانی قرنطینه به پایان می رسد و کشور به روال عادی بازمی گردد.


بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس دیدگاه دولت مبنی بر کاهش محدودیت ها و بازگشت روال عادی به کشور را روز یکشنبه بیان خواهد کرد. سپس باشگاه های لیگ جزیره روز دوشنبه جلسه خواهند داشت تا برای برنامه ریزی ادامه بازی های فوتبال بحث کنند. هفته هاست که درباره "پروژه شروع مجدد" صحبت می شود همچنین لیگ جزیره امیدوار است که از ماه جون فصل جاری ادامه پیدا کند اما نحوه برگزاری بازی ها هنوز مشخص نیست.


جلسه سران باشگاه ها قرار بود روز جمعه برگزار شود اما مجبور شدند جلسه را تا دوشنبه به تعویق بیاندازند چون دولت روز یکشنبه بیانیه خود را صادر خواهد کرد. بازگشت به تمرینات یکی از موضوعات بحث در این جلسه خواهد بود همچنین درباره تمرین بازیکنان در گروه های کوچک و جدا از بقیه هم تیمی های خود و البته ممنوعیت ارتباط نزدیک با یکدیگر صحبت خواهد شد.


از همه بازیکنان تست کرونا گرفته خواهد شد همچنین لیگ جزیره به اندازه کافی کیت تست ویروس تهیه خواهد کرد تا از بازگشت فوتبال در خلال بحران کرونا بدون آسیب به سازمان خدمات درمانی ملی و نیاز های درمانی عمومی، اطمینان حاصل شود.

لینک کوتاه لینک منبع