آنالیز فنی بازی آرسنال مقابل وستهام - قسمت اول

آنالیز فنی بازی آرسنال مقابل وستهام - قسمت اول

مترجم:علی 670

آرسنال شروع خوب فصل 21/2020 را با دومین پیروزی در لیگ برتر این فصل ادامه داد. بعد از یک عملکرد قاطع در دیدار افتتاحیه بیست و نهمین دوره لیگ برتر مقابل فولهام، تقریبا همه انتظار یک پیروزی راحت مقابل تیم دیوید مویس داشتند. اما در عمل این اتفاق رخ نداد. برد 2-1 مقابل وستهم که بسیار منظم و سازمان دهی شده بازی کرد، کمتر کارشناس و هوادارای رو کاملا راضی نگه داشت و اگر کار خوب ساکا و سبایوس در گل دوم نبود توپچی ها یک شب کاملا کم فروغ رو پشت سر گذاشته بودند. بسیاری معتقدند بقیه خطوط آرسنال مثل خط حمله و یا بهتر بگویم توان تهاجمی تیم خوب نیستند و این بر عملکرد تیم تاثیر می گذارد و هر قدر فصل جلوتر برود تأثیر این امر بیشتر نمایان می شود. اما در هر صورت خلاقیت و قدرت تمام کنندگی نقطه برجسته تیم کنونی آرسنال هست که موجب پیروزی تیم در این بازی هم شد. در واقع تفاوت دو تیم در بازی شنبه همین دو نکته بود.


با این توضیحات، نگاهی دقیق تر به بازی می تواند ما را در شناخت نقاط مثبت و منفی تیم کمک کند.


آرایش دو تیم


آرسنال با سه تغییر نسبت به بازی قبل پا به این مسابقه گذاشت. سبایوس به جای الننی، کولاسیناچ به جای تیرنی که در زمان گرم کردن قبل از بازی دچار مصدومیت شد و همچنین ساکای جوان به جای میتلندنایلز در پست بال سمت چپ. از سویی وستهم که با چینش 3-4-3/1-4-5 وارد زمین شد.


L5TX3hWp6GAAAAAElFTkSuQmCC


سیستم آرسنال


آرسنال در ماه های اخیر با چینش 3 دفاعه خودش سعی کرده با حضور وینگ سمت چپ و اضافه شدن مدافع جلو زن سمت چپ به عنوان بک سمت چپ با اضافه کردن نفرات و حضور اوبامیانگ با خلاقیت بازیکنان خودش دفاع حریف رو به هم بریزد و در این بین لاکازت با حرکت بیشتر بین خط دفاع حریف و خط میانی به نوعی نقش شماره 10 تیم رو ایفا می کند. اوبامیانگ کمی جلوتر نسبت به ویلیان در سمت مقابل بازی کرده و ویلیان متمایل به مرکز زمین (مثل یک بازیکن شماره 8) و بالعکس اوبامیانگ متمایل تر به کناره ها بازی کرد. در واقع و عملا تیم آرسنال در زمین آرایش تیمی شبیه این را دارا بود.


QB45qkErI6eVcYQ7URx3cPwyswmlF+pzbiMLamNtjDCK4NLeon8m4A99l986UGf3ytfwCuTZMJ20DKOgAAAABJRU5ErkJggg==


بخش زیادی از نمایش ضعیف آرسنال در حمله نیز به دلیل همین تمرکز زیاد تیم بر روی حمله از سمت چپ بود. با روش معمولی بازی آرسنال، مدافع جلو زن سمت چپ در نقش بال سمت چپ ظاهر می شد تا به آرسنال در آن سمت برتری عددی داده و در نتیجه فضا و زمان را برای رها شدن اوبامیانگ فراهم کند. 

آمار زیر نشانگر تمرکز توان تهاجم تیم آرسنال از سمت چپ می باشد.


8fzxLpPWoPznqAAAAAElFTkSuQmCC


آرتتا می دانست مویس به دنبال بازی بلند و ارسال پاس مستقیم برای آنتونیو برای استفاده از توپ برگشتی با حضور سوچک و رایس و یا تأثیر انتونیو برای استفاده بوون و فورنالز است. او این تاکتیک وستهم را با پرس از جلوی زمین و مجبور کردن وستهم به ارسال پاس بلند سعی کرد خنثی کند. چرا که با این فشار دقت / کارایی این پاس ها را سعی کرد به حداقل برساند. با این همه در اجرای این روش آرسنال هم گاهی دچار خطا شد و موقعیت هایی به حریف داد. که بعضی از آن ها به دلیل توان حمل توپ توسط بوون و انتونیو و سرعت ماسوئاکو بود.


D9e1+xbZaKCUAAAAAElFTkSuQmCC


iOh9ZemTNCZXRSHSWE0iDlBTGy7zf6P1AAT7yLsYdPq4AAAAAElFTkSuQmCC


تدابیر مویس برای بازی


دیوید مویس آرایش تیمش رو از 1-2-3-4 هفته قبل به 1-4-5 تغییر داد و این تغییر تاکتیک برای تیمش موثر هم بود. اوگبونا در مرکز و دیوپ و کرسول به عنوان جلو زن خط دفاع سه نفره تیم مویس رو تشکیل دادند و آرتور ماسوئاکو و رایان فردریکس به عنوان دو بازیکن بال تیم مویس رو قادر ساخت که در زمان حمله خطرناک ظاهر شوند و در خط میانی هم با نظم تر بازی کنند.


در این بین نقش ماسوئاکو که در هفته اول (و باخت خانگی 2-0 به کلاغ ها) در ترکیب تیم وستهم جایی نداشت پر رنگ تر از بقیه بود.  مدافع کنگویی در نبود مارک نوبل که به دلیل مصدومیت این بازی رو از دست داده بود کاملا تونست برنامه تاکتیکی مویس رو اجرا کند. 


فرم 1-4-5 وستهم به چکش ها این مزیت رو داد که وستهم در زمانی که توپ را در اختیار داشت با اضافه شدن کریسول در سمت چپ تیم وستهم به موسائوکو سعی می کرد بیرین را که در این نقطه تنهاست دور زده و از فضای پشت سرش استفاده کند.  البته از اونجایی که کریسول بازیکن کناری تخصصی نیست عملا وستهم نتونست خیلی موقعیت با این روش ایجاد کند هر چند تاکتیک بسیار مناسبی برای مقابله با آرسنال بود. همچنین ماسوئاکو بیرین را هر وقت صاحب توپ میشد مورد پرس قرار داد. همچنین کرسول نیز ویلیان را که به مرکز زمین متمایل بازی می کرد کاملا پوشش داد که نمونه هایی از آن را در تصاویر زیر می بینید.


AfRhOxvAzYilAAAAAElFTkSuQmCC


آرسنال در این تصویر برتری 5 به 4 دارد. نقش ژاکا و سبایوس در اضافه شدن به محوطه جریمه در این جا حیاتی است. تا آرسنال مطمئن شود برتری عددی در این ناحیه دارد و فضای خالی نیز برای حریف وجود ندارد. در این تصویر سوچک (شماره 28) سعی می کند از فضای کنار کولاسیناچ برای حمله استفاده کند.


+E891aDrfMyKFAAAAAElFTkSuQmCC


استفاده آرسنال از فضای بین خط دفاعی و خط هافبک وستهم


دیوید مویس با اتخاذ ترکیب دفاع 5 نفره آرسنال و فشردگی با همراه شدن 4 بازیکن خط میانی این تیم در جلوی این خط دفاع با برتری عددی کامل در کناره ها و مرکز قدرت لاقیت بازیکنان آرسنال را بگیرد. به همین دلیل وستهم سعی کرد مدافع مرکزی آرسنال را پرس نکرده (پرس را از بالای زمین شروع نکند) و پرس را زمانی شروع کند که توپ به ژاکا یا سبایوس می رسد.


این تیم با زوج دکلان رایس و سوچک رویارویی 2 در مقابل 2 با ژاکا و سبایوس داشت. بنابراین آرسنال نمی توانست فضای مورد نیاز در کناره ها برای حمله و استفاده از موقعیت رویایی 1 در مقابل 1 مقابل بازیکنان وستهم را  فراهم کند. بنابراین توپچی ها سعی کردند از فضای موجود بین دفاع و خط میانی حریف در مرکز استفاده کنند.


چرا که پرس ژاکا و سبایوس در مرکز زمین باعث به وجود اومدن فضا بین خط هافبک و خط دفاع وستهم می شد که آرسنال در مقاطعی از نیمه اول از این فضا بهره برد. مثلا همان طوری که در تصویر زیر دیده میشود خط دفاع وستهم با پاس گابریل به ویلیان از جریان بازی خارج شده است.


بنابراین آرسنال رو به ارسال پاس های در عرض و اریب در این فضا آورد و متناوبا توپ را در عرض و در مقابل شکل دفاعی وستهم رد و بدل کرد تا به دنبال فضایی برای پاس رو به جلو برای فضای به وجود آمده بین خطوط وستهم باشد.


از آن جایی که خط دفاع وستهم با توجه به حضور اوبامیانگ برای پوشش این فضای خالی به وجود اومده نمی توانست ریسک کرده و جلوتر بیاید. لذا این تدبیر برای آرسنال مثمر ثمر بود و همین فضا هم پایه گذار گل اول آرسنال شد.


aEUesVAFIfAJLym7qoB2AYez1IEtEibZ1i1j1s+LQOdZitioCdwu0qKCVX2b7mkScdjLfb7MGjxugxbhKLysypH638A9yzEU8oC3rMAAAAASUVORK5CYII=

در این تصویر که مربوط به زمان گل اول آرسنال است، ژاکا در مقابل خط میانی وستهم در انتظار جلو آمدن بازیکن شماره 28 وستهم (سوچک) است تا بتواند ساکا را در فضای به وجود آمده صاحب توپ کند. ساکا در این صحنه با فضای به وجود آمده بین خط دفاع و خط هافبک وستهم و داشتن زمان لازم برای چرخش، توانست اوبامیانگ را آزاد کن که با ضربه سر لاکازت و گل اول آرسنال همراه شد.2czUerZvyaP0v5OAVYoXVDDcAAAAASUVORK5CYII=


در این جا نمونه دیگه ای رو میبینیم که لاکازت در بین خطوط وستهمی ها موقعیت مشابهی رو به وجود آورد. مدافع مرکزی وستهم که تصمیم به ریسک گرفته بود و او رو پرس کرده بود موجب شد فضای خالی بین دفاع وستهم ایجاد بشه و ساکا بتونه اون منطقه رو مورد هدف قرار بده. اگر چه ساکا در این صحنه چند سانتی در آفساید بود اما این مثال خوبی بود برای این که مشخص بشه برنامه آرسنال برای ایجاد تهدید روی دروازه وستهم چگونه است.


Qdx6cU3Y+zadEzdfFc8++J98czNB+Ly1Qfi0vqFmF830KKycXr9ggrMfhvQ+n8BVd+lFmKCrLUAAAAASUVORK5CYII=


برای مطالعه قسمت دوم کلیک کنید.

لینک کوتاه لینک منبع

Arsenal 2 - 1 West Ham

Emirates - Premier League

شنبه ۲۹ شهریور - ۲۳:۳۰

منوی بازی