امری همسر سابقش را دلیل عدم موفقیت خود در آرسنال می داند

امری همسر سابقش را دلیل عدم موفقیت خود در آرسنال می داند

مترجم:Moshtagh Laghaei 325

اونای امری 18 ماه سرمربی آرسنال بود و به عنوان جانشین آرسن ونگر انتظارات از او خیلی زیاد بود اما بعد از مدت کوتاهی امید ها از بین رفت. توپچی ها متوجه شدند که نه تنها تغییری بعد از رفتن ونگر صورت نگرفته بلکه تیم در حال پسرفت و انزوا است. امری چند ماه قبل از اخراج شدن، تصمیم گرفت که از رایت جدا شود و در ماه دسامبر دوباره با همسرش آشتی کردند. اما وقتی که درباره شکست های او صحبت می شد، خود را مقصر نمیدانست. ساشا رایت در مصاحبه ای با سان درباره آشتی با امری می گوید: 


"همان موقع بود که اخراج شدنش را به گردن من انداخت. او میگفت من جادوگر سفیدی هستم که برایش بدشانسی آورده ام. میگفت که دقیقا باخت هایش روزی شروع شد که از هم جدا شدیم و بعداز جدا شدنمان انقدر استرس داشت که نمی توانست درست فکر کند."


با توجه به موفقیت های امری در سویا و پاری سن ژرمن، وقتی به آرسنال آمد انتظارات از او خیلی زیاد بود. همچنین در ترنسفرمارکت ارزشش بالا تر رفته بود و البته تلاش میکرد تا زبان انگلیسی را به خوبی یاد بگیرد. رایت درباره دیدار اول خود با امری می گوید:

"تابستان 2018 یکدیگر را دیدیم. شروع به صحبت کردیم. من فوتبال را دنبال نمی کردم و نمی دانستم او چه کسی است. به من گفت که شغلش ورزشی است. تازه به لندن آمده بود و زبان انگلیسی‌اش ضعیف بود. با من قرار گذاشت اما نمیخواست همدیگر را در جای شلوغ ببینیم. به من گفت که در خانه اش در بارنت او را ببینم اما من رد کردم. تصمیم گرفتیم که در یک رستوران ایتالیایی در همپستد همدیگر را ببینیم. وقتی که آنجا رسیدیم رستوران داشت بسته می شد اما به خاطر اونای اجازه دادند که وارد شویم. آنجا بود که فهمیدم آدم مهمی است. لهجه ی عجیبی داشت. مدام صحبت را قطع می کرد تا در گوگل ترنزلیت معنی کلمات را نگاه کند. از لحضه ای که یکدیگر را دیدیم من را به خودش جذب کرد. خوش لباس بود و به نظر مرد خوبی می آمد. او به شوخی میگفت که من میتوانم معلم زبان انگلیسی او بشوم."

لینک کوتاه لینک منبع