تصمیم جدید آرسنال برای تمرینات بازیکنان

تصمیم جدید آرسنال برای تمرینات بازیکنان

مترجم:Moshtagh Laghaei 243

بازیکنان در دوران قرنطینه در باشگاه های خانگی خود تمرین می کرده و برنامه های رژیمی و آمادگی جسمانی خود را داشتند. در همین حال، جلسات روزانه و کلاس هایی مثل یوگا را به صورت آنلاین برگزار می کردند. آرتتا هم هر هفته با تک تک بازیکنان تماس داشته و درباره برنامه های آینده تیم با آنها صحبت می کرد.


باشگاه 10 زمین تمرینی در کالنی لندن دارد که بلا استفاده مانده اند، البته باشگاه قصد دارد تا با اعمال قوانین فاصله گذاری اجتماعی به بازیکنان تیم اجازه دهد تا در فضای آزاد با امنیت بیشتر به تمرین های خود بپردازند. باشگاه آرسنال در بیانیه خود می گوید:


"هفته آینده به بازیکنان اجازه داده خواهد شد تا از زمین های تمرینی کالنی استفاده کنند. البته محدودیت هایی هم وجود دارد. بازیکنان باید فاصله خود را با یکدیگر حفظ کنند و همه ساختمان های کالنی بسته خواهند ماند. بازیکنان تنها می آیند. تمرینات فردی خود را انجام می دهند، سپس به خانه می روند."


گفته می شود که تمرین بازیکنان طبق فهرست بوده یعنی نه در کنار هم بلکه تک به تک و جداگانه تمرین خواهند کرد. بعد از هشدار به چهار بازیکنی که قرنطینه را شکسته بودند، باشگاه باز هم به بازیکنان تذکر داده که فاصله خود را با یکدیگر رعایت کنند. زمین های تمرینی بعد از مبتلا شدن آرتتا به بیماری و به تعویق افتادن بازی ها، بسته شدند. 


با این حال، همه 20 تیم لیگ جزیره متعهد شده اند که بازی های باقی مانده را انجام دهند. تمرین های بازیکنان آرسنال در کالنی و بقیه تیم ها مشخص می کند که بازی های پشت در های بسته تا چه حد امکان پذیر است. راه حل ادامه بازی های فوتبال به این بستگی دارد که تا چه حد امکان دارد تیم ها با رعایت فاصله بتوانند موثر بازی کنند.

لینک کوتاه لینک منبع