حمایت آرسنال از ادامه فصل برای "حفظ یکپارچگی"

حمایت آرسنال از ادامه فصل برای "حفظ یکپارچگی"

مترجم:Moshtagh Laghaei 253

باشگاه های لیگ جزیره همگی موافق هستند که نمی شود بازی ها از اول ماه می از سر گرفته شوند. آرسنال نیز از این تصمیم حمایت می کند و موافق کامل شدن فصل جاری برای "حفظ یکپارچگی" رقابت ها است. این توافق بعد از به تعلیق درآمدن لیگ جزیره، لیگ فوتبال انگلستان، سوپر لیگ و لیگ قهرمانان بانوان در جلسه ای در روز جمعه بین باشگاه ها صورت گرفت. رقابت ها قرار بود از روز 30 آوریل از سر گرفته شود. اما همه باشگاه به توافق رسیدند که بازی ها از اول ماه می از سر گرفته نشوند. باشگاه آرسنال در بیانیه ای اعلام کرد:

" ما حمایت کامل خود را از کامل شدن رقابت های فصل 20-2019 برای "حفظ یکپارچگی" هر یک از رقابت ها اعلام می کنیم. ما همچنین با این اصل که هرگاه راهنمایی های پزشکی اجازه دهند با حمایت کامل دولت رقابت ها به روال قبلی بازگردند، موافقت خود را اعلام می داریم. زمان شروع دوباره رقابت ها همچنان که توسعه ی ویروس کرونا شدت می یابد مورد بررسی قرار گرفته است. ما نیز با تمام قوا با یکدیگر همکاری می کنیم تا بتوانیم این دوران سخت را پشت سر بگذاریم."

باشگاه های لیگ های پایین تر مشکلات مالی زیادی مواجه هستند. تیم های لیگ جزیره همگی توافق کرده اند تا 125 میلیون پوند به لیگ فوتبال انگلستان و لیگ فوتبال کنفرانس ملی انگلستان کمک کنند. همچنین باشگاه ها تصمیم دارند که 20 میلیون پوند به سازمان خدمات درمانی ملی، خانواده ها، جوامع و افراد آسیب دیده کمک کنند. باشگاه آرسنال از این تصمیم استقبال و حمایت کامل خود را اعلام کرده است.

لینک کوتاه لینک منبع