عملکرد سالیبا در اولین حضورش

عملکرد سالیبا در اولین حضورش

مترجم:MuhammadEbadi 585

رسانه های اجتمایی در رابطه با اولین بازی ویلیام سالیبا در پیروزی برابر مک دونز سوالاتی را مطرح کردند.


بسیار طرفداران از چیزی که دیدند تحت تاثیر قرار گرفتند - اما احساسات زود هنگام میکل آرتتا درباره دفاع وسط جوانمان چیست؟


ویلیام به سختی مشغول تمرین بوده. او برای ریکاوری بهتر در لندن مانده و میتوان گفت که او آماده به نظر میرسد.


طبق انتظار چیزهای جدید زیادی برای او وجود دارد و سالیبا نیاز به فراگیری آنها دارد اما به جرات میتوان گفت که او دارای کیفیت مناسب برای باشگاه و به همان خوبی دارای نگرش کامل و درست برای پیشرفت بوده و نشان میدهد که در آینده چه بازیکنی میتواند باشد.

لینک کوتاه لینک منبع