قانون موقت فیفا فصل بعد لیگ جزیره هم اعمال خواهد شد

قانون موقت فیفا فصل بعد لیگ جزیره هم اعمال خواهد شد

مترجم:Moshtagh Laghaei 172

قانون موقت پیشنهادی فیفا به تیم های جزیره این اجازه را می دهد که بیش از 5 بازیکن را بتوانند تعویض کنند که این قانون فصل بعد اعمال خواهد شد. تغییر موقت این قانون، قبل از اجرا شدن نیاز به تایید هیئت بین المللی فوتبال دارد. با این حال از بازیکنان خواسته شده که به تمرینات خود بازگردند.


تیم ها همچنان فقط سه تعویض دارند همچنین می توانند در زمان استراحت بین دو نیمه دو تعویض دیگر را برای جلوگیری از تلف شدن غیر ضروری وقت انجام دهند. این تغییر پیشنهادی فیفا با این امید اعمال می شود که مصدومیت بازیکنان به خاطر آماده نبودن و فشردگی بازی ها کاهش داده شود. سخنگوی فیفا می گوید:


" زمانی که بازی ها از سر گرفته شود، تعداد بازی ها در هفته بیشتر و فشرده تر خواهد شد و امنیت بازیکنان اولیت اصلی فیفا می باشد. یکی از نگرانی ها در این باره تعداد زیاد بازی ها در هر هفته می باشد که بیش از حالت معمول خواهد بود و این موضوع احتمال مصدومیت بازیکنان را بالا می برد. با توجه به این مطلب و چالش جهانی به تعلیق در آمدن بازی های فوتبال، فیفا پیشنهاد می دهد که برنامه ریز هر بازی موقتا به تیم ها اجازه بیش از سه تعویض را بدهد. در مسابقات به طور معمول تیم ها اجازه 3 تعویض را دارند اما حالا هر تیم تا 5 تعویض می تواند انجام دهد و مجازند که در وقت اضافه بعد از 90 دقیقه تعویض های بیشتری انجام دهند."


جالب است که این قانون موقت تا شروع رقابت های فصل 21-2020 اعمال خواهد شد و ممکن است که در فصل بعد این قانون پا بر جا بماند.

لینک کوتاه لینک منبع