لیگ جزیره با دادن پیش پرداخت به جریان مالی باشگاه ها کمک می کند

لیگ جزیره با دادن پیش پرداخت به جریان مالی باشگاه ها کمک می کند

مترجم:Moshtagh Laghaei 246

روزنامه تایمز گزارش داده است که هر 20 باشگاه لیگ جزیره جمعه ی گذشته برای دریافت مقداری از "وجه شایستگی" به توافق رسیدند. لیگ جزیره موافقت کرده است که مقداری از پولی که باید در آخر فصل به باشگاه ها بدهد را به عنوان پیش پرداخت به باشگاه ها پرداخت کند و برای هر تیم نسبت به جایگاهش در جدول لیگ این مقدار پول متفاوت خواهد بود. این پیش پرداخت قرار است که به خاطر به تعلیق در آمدن فوتبال در دوره بی درآمدی شامل درآمد حاصل از هر بازی به باشگاه ها کمک کند. هنوز مشخص نشده که هر باشگاه چقدر پول دریافت می کند و همچنین در پایان فصل باقی مانده وجه به باشگاه ها داده می شود.


انتظار می رود که بعد از سه جلسه در سه هفته، جلسه بعدی سهامداران باشگاه ها هفته بعد برگزار شود. پرداخت ها فقط یک از موضوعات مورد بحث جلسه هفته گذشته بوده است. همچنین درباره آخرین اخبار باشگاه ها و بازیکنان درباره ترخیص کارکنان، تعویق و کاهش احتمالی دستمزد ها صحبت شد. اخیرا باشگاه ساتهمپتون اولین باشگاهی بوده است که تایید کرده حقوق ها را تا سه ماه به تعویق انداخته اند تا به جریان مالی باشگاه کمک شود. سرمربی، کادر مربیگیریو بازیکنان این تیم همگی بخشی از این موضوع بوده اند.

لینک کوتاه لینک منبع