کن فرایر، بازنشسته شد

کن فرایر، بازنشسته شد

مترجم:میثاق لقایی 519

مدیر اجرایی باسابقه آرسنال پس از سال ها خدمت در باشگاه از سمت خود به عنوان عضو اجرایی هیئت مدیره استعفا داد و یه عنوان ريیس مادام العمر باشگاه که عنوانی افتخاری است، منصوب شد.


آقای فرایر ۷۰ سال پیش کار در باشگاه آرسنال را شروع کرد و در سال ۱۹۵۰ به عنوان مدیر باکس آفیس به صورت تمام وقت مشغول به کار شد. او در سال ۱۹۷۳ به عنوان منشی دفتر منصوب شد.


۱۰ سال بعد از سال ۱۹۸۳ عنوان مدیرعاملی را داشت و تا سال ۲۰۰۰ در این سمت مشغول به کار بود. سپس مسئولیت پروژه ساخت استادیوم جدید را به همراه دوست و همکارش، دنی فیزمن به عهده گرفت.


آقای فرایر که اکنون ۸۶ ساله است، در آستانه این تغییر می گوید:


هر روز از زندگی کاری من در این باشگاه بزرگ بوده و برایم با ارزش است. افتخاری نصیبم شده تا ببینم این باشگاه چطور رشد کرده و در عین حال ارزش ها و سنت های خود را حفظ کرده است.


جامعه، فوتبال و باشگاه در سال های اخیر تغییرات زیادی کرده اند اما آرسنال به عنوان یک بازوی نیرومند ثابت باقی مانده است. ما بازی های زیادی را پیروز شده ایم و شکست خورده ایم اما همیشه به عنوان یک باشگاه که نقش مهمی در جامعه محلی خود و فراتر از آن ایفا کرده است، شناخته شده ایم. می دانم که این روند ادامه هم خواهد داشت.


چند ماه پیش این تصمیم را گرفتم. حتی قبل از اینکه پاندمی شروع شود. این باشگاه اکنون در اختیار افراد خوبی مانند استن و جاش کرونکه، هیئت مدیره و کارکنان است. آنها درک می کنند که ما چه هدفی داشته ایم و چه ارزشی برای میلیون ها هوادارمان در سراسر جهان داریم. مشتاقانه منتظرم که به عنوان یک هوادار معمولی و بدون استرس از وظایف مدیریتی، بازی های تیم را تماشا کنم.

لینک کوتاه لینک منبع