کیران تیرنی دلش برای سلتیک تنگ شده است

کیران تیرنی دلش برای سلتیک تنگ شده است

مترجم:Moshtagh Laghaei 276

این مدافع چپ در لحظات پایانی نقل انتقالات تابستان گذشته با 25 میلیون پوند به آرسنال آمد. او به گران ترین بازیکن اسکاتلندی تبدیل شد. اما این بازیکن که از آکادمی لنوکس تاون سلتیک به آرسنال آمد در مصاحبه ای با وبسایت رسمی آرسنال می گوید که تصمیم به جدایی از سلتیک سخت بود.

"میتوانم بگویم که که ترک سلتیک سخت ترین تصمیمی بود که میتوانستم در زندگی ام بگیرم. میدانستم که هر اتفاقی که بیفتد همیشه دلم برای سلتیک تنگ خواهد بود. اما فرصت بازی برای آرسنال چالشی بود که به محض شنیدن آن را پذیرفتم. من به آرسنال نیامدم که در لندن زندگی کنم. من به لندن آمدم که برای آرسنال بازی کنم. دلم برای سلتیک تنگ شده است. همیشه دلم تنگ خواهد بود. من برای تک تک لحظاتی که توانستم برای سلتیک بازی کنم شکرگزار هستم."

لینک کوتاه لینک منبع