جدول برترین های مسابقات


رتبه کاربر امتیاز
21 Abbas5753 27
22 ALIgun 27
23 Gho 27
24 Gunners 27
25 Mo2008Mo 27
26 Rez 24
27 ALIREZA 24
28 Mlinkin 24
29 Shaharsenal 24
30 Daniel 24
31 ArsenalGoo 24
32 Arsenal18 24
33 Alireza0852572 24
34 Arsene 24
35 Bruh 24
36 AliGunner 24
37 Sadeghzamani11 24
38 Solo 24
39 Gunner12 24
40 aliares2010 24