جدول برترین های مسابقات


رتبه کاربر امتیاز
41 aLeriza 127
42 Eftekharifar 126
43 Shaharsenal 125
44 Mbagy 125
45 0918arsenal 119
46 Dr0ali 117
47 MohammadReza 116
48 Navidm 115
49 Sanner 115
50 H2Bi3da 101
51 KamalRVP 97
52 Leila88 96
53 nazari1383 87
54 Mramirhosseinal 82
55 ALIgun 81
56 mahshid 80
57 Mrezabozorgi 80
58 Amivaz 80
59 Farooghtaft 76
60 Arsenal 74