پادکست هایبری - قسمت ۱۲ - گذشته تلخ، آینده مثبت

پادکست هایبری - قسمت ۱۲ - گذشته تلخ، آینده مثبت


در قسمت دوازدهم پادکست هایبری، کاری از گانرزتراست، به تحلیل مشکلات اخیر آرسنال در هفته های گذشته می پردازیم و بررسی می کنیم که آرسنال چگونه از این مرحله می گذرد

چه اتفاقی برای باشگاه در چند هفته اخیر افتاده؟

بررسی تاکتیک های کادر فنی و عملکرد بازیکنان

ارزیابی تیم مدیریتی آرسنال و افراد تصمیم گیرنده

نقاط ضعف بازیکنان و عوامل باشگاه

آیا می توان به آرتتا برای ادامه راه باشگاه امیدوار بود؟

تاثیر حواشی داخلی باشگاه بر روی عملکرد تیم

راه حل مشکلات و ناکامی های اخیر آرسنال


گویندگان:

میثاق لقایی

نادر امرایی

علی کیوان پژوه

شهاب