پادکست هایبوری - آغاز فصل 20/21

پادکست هایبوری - آغاز فصل 20/21


در این قسمت از پادکست هایبوری، کاری از تیم گانرزتراست، به آغاز فصل 20/21 خواهیم پرداخت و عملکرد آرسنال در اولین بازی فصل مقابل فولام را بررسی می کنیم.

در این قسمت از پادکست هایبوری، کاری از تیم گانرزتراست، به آغاز فصل جدید 20/21 خواهیم پرداخت و عملکرد آرسنال در اولین بازی فصل مقابل فولام را بررسی می کنیم. آخرین اخبار نقل و انتقالات باشگاه مورد بحث قرار خواهد گرفت و نیم نگاهی هم به دیگر رقیبان آرسنال در این فصل خواهیم داشت.


گویندگان این قسمت:


میثاق لقایی

علی کیوان پژوه

محسن ایرانپور