پادکست هایبوری - قهرمانی آرسنال در جام خیریه

پادکست هایبوری - قهرمانی آرسنال در جام خیریه


در این قسمت از پادکست هایبوری، کاری از تیم گانرزتراست، به بررسی و تحلیل قهرمانی آرسنال در سوپرکاپ انگلیس مقابل لیورپول می پردازیم و عملکرد تیم را بررسی میکنیم.

گویندگان این قسمت:


میثاق لقایی

نادر امرایی

علی کیوان پژوه