پادکست گانرزتراست - بررسی تیم جوانان و آکادمی باشگاه آرسنال

پادکست گانرزتراست - بررسی تیم جوانان و آکادمی باشگاه آرسنال


در سومین قسمت از پادکست گانرزتراست، به بررسی تیم جوانان و آکادمی باشگاه آرسنال پرداخته ایم و همچنین چالش های جوانان برای ورود به تیم اصلی را بررسی می کنیم.

در این قسمت، علی به موضوعات زیر در مورد جوانان و آکادمی آرسنال می پردازد:


- لیست بازیکنان مشمول قانون رشد در خانه

- برنامه های آرتتا برای جوانان فعلی

- اوضاع آکادمی در زمان لیام بریدی

- مقایسه آکادمی آرسنال با چلسی

- بازیکنان جوانی که به تیم اصلی راه پیدا کردن

- وضعیت جوانانی که قرارداد رسمی دارند

- پست هایی که بیشتری بازیکن را در آکادمی داریم

- چالش های ورود مدافع مرکزی به تیم اصلی از جوانان

- استعدادهای جدید در تیم های پایه

- عملکرد باشگاه و مربیان در سطح جوانان