پادکست گانرزتراست - سوپر کاپ انگلیس و بررسی نقل و انتقالات

پادکست گانرزتراست - سوپر کاپ انگلیس و بررسی نقل و انتقالات


در این قسمت از پادکست گانرزتراست به ارزیابی عملکرد آرسنال در نقل و انتقالات تا به اینجای کار می پردازیم و همچنین بازی سوپر کاپ انگلیس را بررسی خواهیم کرد.

گویندگان:


میثاق لقایی

نادر امرایی

علی کیوان‌پژوه