بحث و تبادل نظر فوتبالی

بحث و تبادل نظر فوتبالی

فوتبال عضو جدایی ناپذیر زندگی خیلی از ماهاست. درسته که ما به خاطر آرسنال اینجا دور هم جمع شدیم، اما صحبت از بقیه تیما، بقیه بازیکنا و بقیه بازی ها کنار بحث های آرسنالی هم صفای خودش رو داره.