ویلیام سالیبا از عشق کودکی خود به آرسنال می گوید:

"وقتی بچه بودم، یک پیراهن آرسنال با نام تیری هانری داشتم. از همان زمان این باشگاه را خیلی دوست داشتم. اکنون افتخار میکنم که خودم پیراهن آرسنال را پوشیده ام. نمیدانم چرا این پیراهن را خریدم. به فروشگاه رفتم و فقط لباس آرسنال را میخواستم! از ویرا و هانری خوشم می آمد زیرا بچه بودم و فقط بازیکنان فرانسوی را میشناختم و آنها هم خیلی خوب بودند. واقعا افتخار میکنم که شماره ۴ را میپوشم. باید خود را آماده به دوش کشیدن بار مسئولیت این شماره کنم."

در مورد اینکه روزی کاپیتان آرسنال شود:

"امیدوارم. امیدوارم. امیدوارم یک روز این اتفاق بیفتد. خیلی خوشحالم که اینجا هستم. در کنار این هم تیمی های خوب و یک نشان خوب مانند آرسنال. بسیار هیجان زده ام و فکر میکنم بودن در اینجا خیلی خوب است."

GunnersTrust
۱ ماه پیش