مارتینز در پیام خداحافظی اش از باشگاه و هواداران:

"احساس عجیبی دارم. بیش از یک دهه در باشگاه بودم. همه می دانند چقدر عاشق آرسنال هستم و چقدر سخت کار کردم تا شانس خود را در ماه های گذشته پیدا کنم. من عاشق این باشگاه هستم و از خانواده آرسنال متشکرم که به من این فرصت را داد که حدود یک دهه در اینجا باشم. امیدوارم آرسنال موفق شود و به لیگ قهرمانان برگردد و جام های زیادی ببرد زیرا این باشگاه و هوادارانش لایق آن هستند. فقط می خواهم به هواداران بگویم که به روند باشگاه ایمان داشته باشند. آنها با میکل و همکارانش، کار خیلی خوبی انجام می دهند و برای آنها آرزوی موفقیت میکنم."

GunnersTrust
۱ ماه پیش