فابریتزیو رومانو: اوبامیانگ با آرسنال خیلی محترمانه برخورد کرد

"موضع او با آرسنال بسیار محترمانه بود. وقتی آرتتا به باشگاه آمد سریعا با او شروع به مذاکره کرد تا به ماندن متقاعدش کند. بنابراین آرتتا از دلایل اصلی ماندن اوبامیانگ در آرسنال است."

"بارسلونا نمی توانست از عهده خرید لوتارو مارتینز برآید بنابراین با ایجنت اوبامیانگ تماس گرفت. اگر کومان نمی خواست مربی جدید بارسا شود، بارسلونا به عنوان اولین هدف این تابستان،‌ برای خرید اوبامیانگ اقدام میکرد. آنها با ایجنت اوبا تماس گرفتند اما اوبامیانگ احترام زیادی برای آرسنال قائل شد و به آرسنال گفته بود که اگر بتوانند به توافق برسند، اماده تمدید قرارداد خود است. بنابراین باشگاهی که نزدیک به خرید اوبامیانگ بود، همان بارسلونا بود."