🔻 داوید لوییز پس از رهایی از مصدومیت به تمرینات کامل بازگشته است.

🔻 انتظار می رود پابلو ماری تا پایان سپتامبر به تمرینات کامل اضافه شود.

🔻 امیل اسمت-رو تا دو هفته آینده به تمرینات باز خواهد گشت.

🔻 سوکراتیس هفته آینده به تمرینات باز می گردد.

GunnersTrust
۱ ماه پیش