آرتتا در مورد تمدید اوبا:

"خیلی مهم بود که اوبامیانگ در کنار ما بماند. او بازیکن فوق العاده ای است و ذهنیتی باورنکردنی دارد. اینکه در مدت زمان کم به ۵۰ گل زده در باشگاه میرسد، به شما نشان می دهد که کیست و چگونه کار می کند. او یک رهبر مهم برای تیم ماست و نقش بزرگی در چیزی که در حال ساخت آن هستیم، ایفا می کند. او می خواهد در کنار بهترین بازیکنان جهان باشد و از خود چیزی به جای بگذارد. هدفی که می تواند در اینجا به آن برسد."

GunnersTrust
۱ ماه پیش