💬 آرتتا در مورد رونارسون
🔻 به زودی در موقعیتی قرار خواهیم داشت تا خرید جدیدمان را اعلام کنیم.

💬 آرتتا در مورد خرید یک دروازه بان دیگر
🔻 بستگی به این دارد که سومین گزینه دروازه بانی در چه وضعیتی باشد (آینده میسی).

💬 آرتتا در مورد عوار و پارتی
🔻 نمیتوانم در مورد بازیکنانی که در تیم ما نیستند صحبت کنم.

💬 آرتتا در مورد لوییز
🔻 در تمرینات بوده و برای بازی فردا در دسترس است.