💬 آرتتا در مورد علاقه دیگر تیم ها به کولاشیناچ
🔻 انتظار ندارم بازیکنی به زودی باشگاه را ترک کند.

💬 آرتتا در مورد اوزیل و گندوزی
🔻 به خوبی تمرین می کنند و روحیه فوق العاده ای دارند!

💬 آرتتا در مورد اینکه پول فروش مارتینز کجا هزینه خواهد شد؟
🔻ما درنهایت باید هم در ترکیب و هم در مباحث مالی به توازن برسیم.

💬 آرتتا در مورد تمدید قرارداد اوبامیانگ
🔻 در ابتدای ورودم در مورد تمدید او، به اندازه چند هفته آخر امیدوار نبودم.