جیمز مک نیکلاس | اتلتیک

🔻 همان طور که از اروگوئه گزارش شده است، اتلتیکو مادرید در حال مذاکره با آرسنال جهت به خدمت گیری لوکاس توریرا است.
🔻 مذاکرات پیرامون انتقال قرضی یک ساله است. آرسنال انتقال دائمی و یا قرضی با بند خرید اجباری را ترجیح می دهد.
🔻 در صورت انجام این انتقال آرسنال می تواند با خالی شدن فضا در ترکیب، به دنبال یکی از اهداف خود یعنی پارتی یا عوار برود.