خبرگزاری AS

🔻 توریرار در حال مذاکره با اتلتیکو مادرید است اما انتقال او تاثیری بر آینده توماس پارتی نخواهد گذاشت.
🔻 چند هفته قبل آرسنال خواستار مذاکره جهت انتقال پارتی بود، معامله ای که الکساندر لکزت را نیز شامل میشد اما آن مذاکره راه به جایی نبرد.