🔴 چارلز واتس - سایت گل:

🔸 آرسنال قرارداد ۱ میلیون پوندی رونارسون را به پایان رسانده و او میتواند در بازی چهارشنبه مقابل لستر سیتی اولین بازی اش را انجام بدهد.