♦️ رونارسون: افتخار میکنم که به آرسنال آمده ام

"من خیلی خیلی خوشحالم و واقعا افتخار میکنم. امروز روز بزرگی برای من و خانواده ام است. نمی توانم برای شروع صبر کنم. آرسنال یکی از بزرگترین باشگاه های جهان است. آنها ۱۳ بار قهرمان لیگ و ۱۴ بار قهرمان جام حذفی شده اند. باشگاه خیلی بزرگی هستند که در لیگ برتر بازی می کنند. بنابراین موقعیت برد-برد است. می دانم که باید به سختی تلاش کنم اما من آماده ام که تمام توان خود را بگذارم تا بتوانم از حداکثر دقایق برای بازی استفاده کنم."

GunnersTrust
۱ ماه پیش