اوبامیانگ در مورد تمدید قراردادش:

"هرگز تردیدی برای امضای قرارداد با این باشگاه نداشتم. این موضوع به لطف هواداران، هم تیمی ها، خانواده ام و همه افراد این باشگاه بوده که به من این احساس را داده که به اینجا تعلق دارم. من به آرسنال ایمان دارم. می توانیم با هم به چیزهای بزرگی دست پیدا کنیم. اینجا یک موقعیت هیجان انگیز داریم و من ایمان دارم که بهترین اتفاقات برای آرسنال خواهد افتاد."

GunnersTrust
۱ ماه پیش