📝 دیوید اورنستین | اتلتیک

🔻 آرسنال امیدوار است از میان عوار و پارتی، دست کم یک کدام را به خدمت بگیرد. عوار در حال حاضر محتمل تر به نظر می رسد
🔻 در مورد پارتی، حقوق درخواستی بازیکن و حق الوکاله مدیر برنامه های او بیش از حد به نظر می رسد و باشگاه قصد ندارد بیش از توانایی مالی خود خرج کند.
🔻 در صورت انجام نشدن معامله پارتی، آرسنال گزینه های دیگری را مد نظر خواهد داشت.