💬 آرتتا

🔴 ما نسبت به لیورپول در مرحله متفاوتی هستیم. آن ها برای 5 سال است که در کنار هم بوده اند و قطعا دو یا سه سال پیش قادر به انجام کاری که در این بازی انجام دادند نبودند.

GunnersTrust
۳ هفته پیش