🌐 ادرین کاجومبا | دیلی میل

🔻 آرسنال عزم خود را جزم کرده است تا تمام تلاش خود را جهت خارج کردن کیرن تیرنی از قرنطینه به کار گیرد.
🔻 باشگاه در حال جمع آوری مدارک و شواهدی است که ثابت می کند تیرنی به دلیل رعایت پروتکل های مربوط به کووید-19، نباید به مدت 14 روز در قرنطینه باشد.

GunnersTrust
۸ ماه پیش