اوبامیانگ: "معلوم است که قبل از آمدنم به آرسنال، در مورد آنها چیزهایی میدانستم. همه می دانند این باشگاه چقدر خاص است. من بازیکنان خارق العاده و هیجان انگیزی را دیده ام. بازیکنان شکست ناپذیر. آرزویم اینست که یکی از آنها و در میان بهترین ها باشم و برای همیشه در قلب هواداران بمانم." ❤️

GunnersTrust
۱ ماه پیش