💬 خلاصه کنفرانس مطبوعاتی میکل آرتتا

🔻 اولین جلسه تمرینی توماس پارتی امروز است اما حضور او مقابل من سیتی غیر ممکن نیست.
🔻 سالیبا در ددلاین رو جمعه به صورت قرضی تیم را ترک نخواهد کرد.
🔻 خارج کردن اوزیل از ترکیب تیم برای لیگ اروپا تصمیم آسانی نبود. (به سوال خبرنگاران در مورد حضور او در ترکیب تیم برای لیگ برتر پاسخ واضحی نداد).
🔻 هنوز امید به حضور تیرنی برای بازی مقابل من سیتی وجود دارد.

GunnersTrust
۱ هفته پیش