💬 گرانیت ژاکا در مورد گذر از دوران سخت گذشته

🔸 من آدمی هستم که سخت تلاش می کند. شاید افراد کمی این موضوع را ببینند و یا اصلا نبینند. اما از روز اولی که به اینجا آمدم و قرارداد خودم را امضا کردم، خوشحال ترین فرد دنیا بودم زیرا می دانستم بازی برای این باشگاه چه ارزشی دارد.

🔸 میدانم بقیه از شما چه می خواهند، تلاش و سخت کار کردن. فکر میکنم که من همان شخص هستم و می خواهم حتی بیشتر از گذشته همه توانم را برای این باشگاه بگذارم. به این معنی نیست که می خواهم رهبر تیم باشم. بلکه شخصیت من اینگونه است.

🔸 از خودنمایی خوشم نمی آید. اینکه از رهبری حرف میزنم، آن را از ته قلبم می گویم و اینگونه نیست که بخواهم به بقیه نشان دهم که مجبور به این کار هستم. نه، این شخصیت من است و تلاش میکنم به همه کمک کنم.

GunnersTrust
۱ ماه پیش