اوبامیانگ در گفتگو با یان رایت در مورد هواداران آرسنال:

"هواداران همه چیز ما هستند،‌ همه چیز. آنها بیرون زمین منتظر شما می مانند. البته که بعضی وقت ها عصبانی هم هستند اما این ماهیت فوتبال است. به همین دلیل من به آنها احترام می گذارم و برای آنها بازی میکنم."

"خودم هم در جوانی هوادار فوتبال بودم و احساسات آنها را موقعی که تیم می برد یا می بازد، میفهمم. بنابراین آنها را درک میکنم و به همین دلیل است که اینجا ماندم. چون عاشق آنها هستم."

"عشقی که به من از همان روز اول نشان دادند، مرا حیرت زده کرد. هر روز پیام های زیادی دریافت میکنم و وقتی از استادیوم بیرون می آیم،‌ حتی وقتی میبازیم هم می ایستم و عذرخواهی میکنم."

GunnersTrust
۱ ماه پیش