اوبا:‌ وقت آن است که همه به آرسنال احترام بگذارند

"به بازیکنانی که این تابستان آمده اند نگاه کنید. فکر میکنم ما می توانیم کار بزرگی بکنیم. همچنین بازیکنان جوانی داریم که آمده اند و می درخشند. به همین دلیل من هم مانده ام. چون می دانم که می توانیم کاری انجام دهیم. چند ماه پیش هم گفتم که قطعا بهترین ها برای آرسنال اتفاق خواهد افتاد. اکنون زمان این است که همه به باشگاه ما احترام بگذارند."

GunnersTrust
۱ ماه پیش