کاربر سایت

Amir

امیرمحمد نجفقلی 89

2006
تیری آنری
آرتتا
تیری آنری
هلند
10
پرسپولیس
گل ایران به پرتغال در جام جهانی 2018