کاربر سایت

ArsenalKabir

محمد حسین بهزادپور 80

2008
توماس روسیچکی
آرسن ونگر
پت ویرا و تیری هانری
آلمان
1
رئال مادرید
باخت های بارسلونا