کاربر سایت

Eshghi

amirhossein eshghi 67

2005
پیر امریک اوبامیانگ
آرسن ونگر
تیری هانری
فرانسه
14
گلزنی تیری هانری در سال 2012 بعد از بازگشت قرضی به آرسنال
زندگی بدون آرسنال برام بی معنیه