کاربر سایت

Farid1710904

Farid Nikzad 37

1998
گرانیت ژاکا
ونگر
دنیس برکمپ
برزیل
7
ندارم
گل دنیس برکمپ به نیوکاسل
من یه توپچی هستم