کاربر سایت

Komeil66r

کمیل 62

2003
اوبامیانگ
آرتتا
هانری
برزیل
14
بارسلونا
برد مقابل بارسلونا
از سال ۲۰۰۳ عاشق آرسنال شدم و هر سال این عشق عمیق تر شد و آرسنال شد جزوی از زندگی من