کاربر سایت

Kooshki137325

مجتبی کوشکی 65

2002
وان پرسی
آرتتا
هانری
فرانسه
14
هیچ کی
قهرمانی آرسنال بدون باخت
عشقم آرسناله فقط توپچی های لندن ک خیلی هم طرفدار داره تو ایران