کاربر سایت

Masoud70

Masoud fozve 301

2002
تیری آنری
آرسن ونگر
دنیس برگکمپ
انگلیس
14
۰
قهرمانی در وایت هارت لین سال ۲۰۰۴
عاشق آرسنال یک توپچی همیشه توپچی میماند