کاربر سایت

MuhammadEbadi

MuhammadEbadi 128

2005
بوکایو ساکا
آرسن ونگر
دنیس برگکمپ
برزیل
14
جوانان آرسنال
90 دقیقه پادشاهی تیری آنری کبیر در برنابئو :)
خوره انگلیسی - آرسنالی - بسکتبالیست - قد بلند :)