کاربر سایت

Nonchalant

امیر کریمی 162

2006
کیرین تیرنی
آرسن ونگر
تیری آنری
انگلیس
14
شکست رئال در چمپیونز لیگ