کاربر سایت

Sadeghzamani11

محمد زمانی 90

2010
اوبامیانگ
آرسن ونگر
تیری آنری
فرانسه
11
دورتموند
قهرمانی بدون شکست در لیگ
تا ابد توپچی