کاربر سایت

Solo

پیام 224

2004
اُبامیانگ
آرسن ونگر و میکل آرتتا
دنیس برگکمپ
انگلیس
10
فقط آرسنال!
قهرمانی fa cup بعد از چندین سال عدم قهرمانی
یک عدد موزیسینِ طرفدار آرسنال :)